Monday 24/06/2019 3:45pm
Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI > Tin tức & Sự kiện > Tin nội bộ > QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN VI ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN VI ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT NHÂN DÂN VI ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thượng úy, ThS Hoàng Văn Tiến
Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Trung cấp CSND VI

Công tác Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, đảm bảo công tác này hoạt động có hiệu quả nhất thiết phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chính quy, có phẩm chất, trình độ năng lực. Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được đào tạo chính quy, có phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn cao, có tay nghề thực hành thành thạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 219/2008/QĐ-BCA(X13) ngày 04/3/2008 Quyết định thành lập Trường Trung cấp CSND VI.

Trường Trung cấp CSND VI được thành lập với nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp cảnh sát ngành Cảnh sát trại giam cho Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục An ninh điều tra và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo được hơn 10.000 học viên cho Công an các đơn vị, địa phương. Học viên tốt nghiệp ra trường luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, giỏi về nghiệp vụ pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo người phạm tội nói riêng góp phần đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới. Có được kết quả nêu trên là do Trường đã chủ động thực hiện toàn diện các mặt công tác của Nhà trường, trong đó tập trung vào phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là đội ngũ giáo viên.

Hiện nay, Trường Trung cấp CSND VI có 183 giáo viên, cơ sở 1 có 122 giáo viên, cơ sở 2 có 61 giáo viên, trong đó có 10 đồng chí đang nghiên cứu sinh, 55 thạc sĩ, 17 đồng chí đang học cao học tại các trường trong và ngoài ngành Công an, 02 giáo viên cao cấp, 03 huấn luyện viên cao cấp, 46 giáo viên chính và 92 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (1). Về cơ bản đội ngũ giáo viên Nhà trường đều có trình độ chuyên môn, luôn tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, lý luận gắn liền với thực tiễn; duy trì các hoạt động dạy tốt, học tốt và không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục đào tạo.

Bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, hiện nay còn một bộ phận giáo viên còn yếu về trình độ chuyên môn, thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nên chất lượng giảng dạy chưa cao; thời gian đầu tư nghiên cứu, biên soạn giáo án, giáo trình, công tác nghiên cứu khoa học còn hạn chế; số lượng giáo viên tham gia dạy giỏi các cấp còn ít; việc sử dụng vi tính để phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên chưa đạt yêu cầu; chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm… dẫn đến chất lượng đào tạo vẫn còn một số hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên Nhà trường đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên.

Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị chức năng về quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trong quy hoạch, phát triển giáo viên. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và thực tế của giáo viên.

Đổi mới các chính sách, cơ chế, công cụ để phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó bao gồm các nội dung về điều kiện làm việc, trang bị phương tiện, các chế độ, chính sách đãi ngộ như: tiền lương, phụ cấp, chính sách nhà ở cho giáo viên; đồng thời đặc biệt chính sách thu hút giáo viên có trình độ cao, cán bộ thực tế có khả năng giảg dạy có nguyện vọng về Trường công tác và thực hiện tốt chế độ đãi ngộ đối với các nhà khoa học, chuyên gia để họ yên tâm công tác.

Quản lý, quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, trình độ sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới. Vì vậy, cần xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trong đó phải đánh giá được thực trạng, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách phát triển giáo viên với hướng ủng hộ mọi hoạt động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức phù hợp với thực tế của Nhà trường.

Bản thân mỗi giáo viên cần nâng cao nhận thức, có ý thức ham học hỏi, rèn và nâng cao khả năng tự học, tự đào tạo với nhiều hình thức học phong phú: học lý luận trong Nhà trường; học thông qua thực tiễn chiến đấu của Ngành, học trong sách, báo, học trên đường đời… coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện với Ngành, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân.

Hai là, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ giáo viên.

Xây dựng kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở ổn định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo bồi dưỡng; kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và thực tiễn công tác, chiến đấu đảm bảo đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên sâu về lý luận và thực tiễn.

Xây dựng và triển khai các giải pháp thu hút đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ thực tiễn tham gia giảng dạy, nghiên cứu trong Nhà trường; xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, thực hiện việc tuyển dụng giáo viên đối với sinh viên tốt nghiệp trong và ngoài ngành bảo đảm thủ tục, tiêu chuẩn của Bộ Công an. Có chế độ khuyến khích đới với những người tốt nghiệp đại học và số cán bộ chiến sỹ có nhiều kinh nghiệm trong công tác chiến đấu và khả năng sư phạm đang công tác ở Công an các đơn vị, địa phương có nguyện vọng về Trường công tác.

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ, luật quốc tế, tiếng dân tộc phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của Nhà trường. Xây dựng môi trường sư phạm trong Nhà trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng môi trường sư phạm gắn với xây dựng cảnh quan, không gian học tập, sinh hoạt trong Nhà trường; xây dựng môi trường văn hóa giao tiếp ứng xử của lực lượng vũ trang gắn với thực hiện các quy định của Ngành và Nhà trường.

Quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tốt nghiệp các trường ngoài ngành đi học lớp Bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ CAND. Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo quy định chuẩn về nghiệp vụ sư phạm của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với từng cấp đào tạo cho số giáo viên mới. Bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên phù hợp với ngành đào tạo, năng lực giảng dạy của giáo viên, có kế hoạch luân chuyển giáo viên đi thực tế để nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn công tác.

Xây dựng một quy trình cụ thể, hợp lý và khoa học để đào tạo, nâng cao năng lực nhà giáo cho các giáo viên ngay khi họ bắt đầu được tuyển dụng làm giáo viên và trong suốt quá trình dạy học ở trường, tổ chức các bài duyệt giảng đối với số giáo viên mới, các bài dạy giỏi các cấp cho giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy. Nâng cao chất lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi và hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Tăng cường và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm.

Ba là, thực hiện có hiệu quả việc tổ chức giáo viên đi thực tế tại các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương.

Để đảm bảo hiệu quả việc tổ chức giáo viên đi thực tế, Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng của Tổng cục VIII, các trại tạm giam của công an các địa phương để gửi giáo viên đi nghiên cứu thực tế và tham gia các công việc cụ thể, phù hợp góp phần nâng cao kiến thức thực tế.

Đối với giáo viên giảng dạy lý thuyết các môn cơ sở, cơ bản cần bố trí đi nghiên cứu một số chuyên đề về công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ở các cục nghiệp vụ, các trại giam, trại tạm giam để thu thập tài liệu thực tế phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đối với giáo viên giảng dạy phần nghiệp vụ chuyên ngành cần bố trí đi thực tế dưới hình thức trực tiếp tham gia công tác như một cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thực tế. Phương pháp này tạo điều kiện thu thập tài liệu, vừa có dịp để áp dụng lý luận vào thực tiễn, bổ sung các kiến thức thực tiễn, đồng thời thông qua đó rèn luyện, nâng cao tay nghề thực hành của giáo viên.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà trường với các đơn vị, các trại giam, trại tạm giam trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cần tạo cơ chế phối hợp giữa giáo viên và cán bộ thực tế trong việc nghiên cứu các đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn đối với giảng dạy của Nhà trường. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần nâng cao trình độ thực tiễn của giáo viên và giúp Nhà trường thu hút được cán bộ thực tế có kinh nghiệm tham gia làm giáo viên kiêm nhiệm.

Bốn là, đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên.

Phải đảm bảo có đầy đủ các đồ dùng dạy học cần thiết, phù hợp với từng bài giảng của giáo viên, nhất là các phương tiện nghiệp vụ, điều kiện vật chất phục vụ cho hướng dẫn, thực hành tại lớp, tại trường. Để đảm bảo các điều kiện này, các đơn vị cần căn cứ vào yêu cầu thực tiễn để đề xuất Nhà trường mua sắm phương tiện, đồ dùng dạy học thiết thực, phù hợp, đồng thời chủ động nghiên cứu, sáng tạo và sưu tập khai thác tại các đơn vị chiến đấu, đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương để trang bị bổ sung phương tiện giảng dạy cho Nhà trường.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy học tập từ giảng đường, phòng học, máy tính, máy chiếu… Xây dựng, sử dụng giáo án điện tử, phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại.

Tăng cường đầu tư cho thư viện đầy đủ hệ thống giáo trình, giáo án, các nguồn tài liệu, sách báo, phim ảnh… tiến tới xây dựng thư viện điện tử hiện đại tạo điều kiện thuận lợi đồng thời đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập của giáo viên, học viên. Ngoài ra, các khoa, bộ môn cần nghiên cứu xây dựng tủ sách tư liệu riêng phục vụ hoạt động giảng dạy của đơn vị mình một cách chủ động.

Năm là, chăm lo đời sống, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đào tạo, bồi dưỡng đối với giáo viên.

Đảm bảo và thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách đãi ngộ về tinh thần, vật chất cho đội ngũ giáo viên, có chế độ khen thưởng, xét công nhân chức danh giáo viên, chế độ phụ cấp trách nhiệm, chế độ lương, chế độ phụ cấp giảng dạy thêm giờ, chế độ biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập; chế độ được nâng cao trình độ nhằm khuyến khích được sự tích cực, sự hăng hái, yên tâm với công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên, phát huy tính sáng tạo, chủ động, say mê với công tác giảng dạy.

Thường xuyên quan tâm đời sống của giáo viên, nhất là những giáo viên trẻ, điều kiện cuộc sống còn khó khăn. Có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời những giáo viên có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chăm lo và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho giáo viên, động viên khích lệ để yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Tăng cường và thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên. Việc nghiên cứu phải hướng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, cấp bách của Bộ Công an, Trường đang đòi hỏi. Phải có chính sách hợp lý, chế độ bắt buộc đối với đội ngũ giáo viên, xem đây là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên, đánh giá thi đua hàng năm đối với đội ngũ giáo viên nhằm từng bước đưa công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường nói chung và trong giáo viên nói riêng vào nề nếp.

Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo của quốc gia trên thế giới như Thụy Sĩ, Anh, Singapo, Thái Lan, Campuchia…Tích cực trao đổi với kinh nghiệm, giảng dạy, nghiên cứu, giao lưu mô hình giảng dạy, mô hình giam giữ phạm nhân. Có kế hoạch cử giáo viên Nhà trường đi học tập, nghiên cứu nước ngoài để nâng cao trình độ./.

H.V.T

Chú thích:

(1) Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014 – 2015Tin cùng chuyên mục