Monday 24/06/2019 4:10pm
Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI > Tin tức & Sự kiện > Tin chuyên ngành > Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Nhằm Đảm Bảo Chất Lượng Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân VI

Quản Lý Chất Lượng Đào Tạo Nhằm Đảm Bảo Chất Lượng Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân VI

ĐT: 0906814502

Thượng úy Vũ Vân Hương

Phòng QLĐT hệ VLVH, Trường Trung cấp CSND VI

Trong hoạt động giáo dục và đào tạo, quản lý chất lượng giáo dục có ý nghĩa quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo nhà trường, nó đảm bảo duy trì hoạt động giáo dục theo các chuẩn mực định sẵn và hướng chúng đến mục tiêu giáo dục; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Quản lý chất lượng đào tạo là hoạt động nhằm mục đích đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Quản lý chất lượng trong lĩnh vực đào tạo bao gồm xác định mục tiêu đào tạo; xác lập các chuẩn mực chất lượng; thiết kế và tiến hành các chương trình đào tạo; giám sát giảng dạy; các phương pháp xây dựng và kiểm soát chất lượng; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy trình một cách công khai.

Trong nội dung quản lý chất lượng đào tạo trong nhà trường CAND gồm có:

 • Quản lý tuyển sinh;
 • Quản lý quá trình đào tạo: Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy, quản lý giáo trình và tài liệu học tập, quản lý các điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo (phòng học, thư viện, ký túc xá, sinh hoạt…), quản lý đội ngũ giáo viên, quản lý hoạt động dạy học, quản lý sinh hoạt và rèn luyện của học viên, quản lý thực tập tốt nghiệp;
 • Quản lý chất lượng tốt nghiệp;
 • Hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo đối với học sinh đã ra trường hiện đang công tác tại các đơn vị, công an địa phương.

Chúng ta có thể nói: Quản lý chất lượng đào tạo là một hệ thống hoạt động thống nhất, hiệu quả những bộ phận khác nhau để đạt được chất lượng đào tạo theo mục tiêu đào tạo bằng những tác động hướng tới các nhân tố và điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đào tạo.

Ở đánh giá thực trạng nguyên nhân hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo tại hội nghị TW 8 khóa XI của BCHTW về đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo khẳng định:” Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo thấp so với yêu cầu” là do “công tác quản lý chất lượng chưa được coi trọng đúng mức. Ngày nay, vấn đề chất lượng giáo dục được sự thu hút, quan tâm của toàn thể xã hội, bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào cũng quan tâm làm thế nào để đạt được chất lượng giáo dục tốt nhất

Sự nghiệp giáo dục Công an nhân dân cùng với tiến trình phát triển giáo dục đào tạo trong cả nước đã có những thay đổi để đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục trong tình hình mới. Trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết số 29 của BCH TW tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Đảng ủy CATW của Bộ Công an đưa ra nghị quyết số 17 và Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra chỉ thị số 13 của về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND; trong nhiệm vụ đã xác định giải pháp “quan tâm chất lượng đào tạo một cách đồng bộ, từ nhận thức, quy trình đến điều kiện đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong các học viện, trường CAND”

Trường Trung cấp CSND VI được thành lập theo quyết định số 219/2008/QĐ-BCA (X13) ngày 04/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trường có hai cơ sở: Cơ sở 1 đóng tại Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; cơ sở 2 đóng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với quy mô đào tạo 3000 học viên. Vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nhà trường hiện nay đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục: Đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới nội dung chương trình giảng dạy; triển khai công tác khảo thí, kiểm định, công tác đảm bảo chất lượng… thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho là đào tạo ra đội ngũ cán bộ Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực phẩm chất người chiến sỹ công an nhân dân và đảm bảo tốt về sức khỏe. Nhà trường đã hoàn thành tiêu chuẩn đầu ra theo mỗi chuyên ngành và đang trong quá trình hoàn thiện giáo trình nghiệp vụ, xây dựng ngân hàng câu hỏi, kiểm tra. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia tích cực các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Về đánh giá chất lượng đào tạo , theo biên bản hoàn thành đánh giá ngoài tại trường Trung cấp CSND VI, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với các trường Trung cấp trong CAND (10 tiêu chuẩn, 57 tiêu chí) thì số tiêu chí nhà trường đạt được yêu cầu là 54/59 tiêu chí (đạt 86,44%), số tiêu chí chưa đạt yêu cầu là 05/59 tiêu chí (chiếm 13,56%). Đây là kết quả khả quan đối với nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trường vẫn còn những tồn tại như: Đối tượng tuyển sinh của nhà trường phần lớn đều là cán bộ cử đi học của Công an các đơn vị, địa phương nên có những mặt thuận lợi về kiến thức thực tế công tác nhưng có phần hạn chế về năng lực học tập. Về cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy, học tập nhà trường chưa có khu thực hành riêng biệt như trường bắn, bể bơi, thiếu phòng thực hành chuyên dụng, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào giảng dạy, điều kiện âm thanh còn hạn chế, ký túc xá dành cho học viên ở cơ sở 2 chưa đáp ứng đủ theo quy định. Đội ngũ giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều; trình độ cán bộ quản lý chưa đồng đều. Nhận thức về quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa nhiều. Việc tổ chức cho học viên tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên khi kết thúc môn học, năm học, khóa học chưa được thường xuyên; đồng thời xử lý kết quả chưa phát huy được cải tiến chất lượng giáo dục.

Đó là những thuận lợi và hạn chế trong công tác quản lý chất lượng đào tạo của nhà trường. Toàn bộ hoạt động quản lý chất lượng nhà trường thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Trung cấp Công an nhân dân được ban hành theo Quyết định số 5406/QĐ – X11 – X14 ngày 23/5/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân). Vậy làm thế nào quản lý tốt để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng bền vững và không ngừng cải tiến chất lượng là vấn đề trăn trở của nhà quản lý.

Để góp phần đảm bảo chất lượng công tác quản lý đào tạo, chúng ta cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trước hết, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo phù hợp với nhà trường

Có 03 cấp độ về quản lý chất lượng

( Phỏng theo sơ đồ của Sallis)

2016-11-17-00_41_18-vu-van-huong-vlvh-111-docx-microsoft-word
Cấp độ về quản lý chất lượng Nguồn: Edward Sallis 1993

Quản lý chất lượng tổng thể là cấp độ quản lý cao nhất song chỉ phù hợp với những tổ chức phát triển, có cấu trúc phi tập trung và có cơ chế điều hành mềm dẻo, nơi mà cơ cấu tổ chức của cơ sở cho phép nhân viên thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đối với đảm bảo chất lượng là tầng quản lý thấp hơn so với quản lý chất lượng tổng thể nhưng phù hợp với môi trường tổ chức chặt chẽ, nó đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa người quản lý và người thừa hành, giữa cấp trên và cấp dưới. Như vậy, với môi trường đào tạo đặc trưng nghề nghiệp công tác công an thì vận dụng quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống đảm bảo chất lượng là phù hợp

Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống đảm bảo chất lượng có thể làm giảm tối thiểu hoặc ngăn ngừa đào tạo “sản phẩm” bị lỗi vì ngay trong quá trình đào tạo của hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng không để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào trong tất cả các quy trình đào tạo. Nội dung xây dựng hệ thống quản lý đào tạo được thực hiện một cách toàn diện và đồng bộ gồm: Xác định các nội dung cần quản lý đào tạo, xác định cấu trúc hệ thống; xây dựng quy trình cho từng nội dung quản lý; vận hành hệ thống đánh giá chất lượng, có sự điều chỉnh hệ thống, hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo, xây dựng văn hóa chất lượng nhà trường.

Hệ thống đảm bảo chất lượng xác định gồm có 3 quá trình quản lý cơ bản: Quản lý “đầu vào”, quản lý quá trình đào tạo và quản lý “đầu ra”. Nhà trường rất quan tâm đến chất lượng đào tạo, các vấn đề về đảm bảo, nâng cao chất lượng của mình. Tuy nhiên, các thành tố của quá trình quản lý chất lượng chưa được xác định đầy đủ và cụ thể công việc, xây dựng tiêu chí đánh giá cho từng nội dung quản lý chất lượng đào tạo chưa được hoàn thiện do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan; mỗi bộ phận, cá nhân thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo cách hiểu và nhận thức riêng. Chính vậy, cần phải tuyên truyền, phổ biến cụ thể, thường xuyên nhận thức về quản lý chất lượng đào tạo theo hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo đến tập thể nhà trường để mọi cá nhân trong nhà trường hiểu được trách nhiệm cá nhân, tổ chức để góp phần đảm bảo chất lượng nhà trường; đồng thời rút kinh nghiệm thực tiễn trong công tác để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời để mỗi quá trình trong hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo có thể vận hành đồng bộ. Chúng ta xây dựng hệ thống quản lý với những quy trình gắn bó chặt chẽ, thống nhất, phát huy cao nhất chất lượng đào tạo ở từng bộ phận để tạo ra sức mạnh nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đây cũng là điều kiện tiền đề để có thể xây dựng “ văn hóa chất lượng riêng” của nhà trường chúng ta.

Hai là, đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng.

Nội dung đánh giá chất lượng đào tạo bao gồm: đánh giá quá trình, đánh giá đầu vào, đánh giá đầu ra, đánh giá kết quả, kiểm định chất lượng đào tạo sau khi học sinh ra trường. Để đánh giá nội dung chất lượng đào tạo một cách chính xác, khách quan, toàn diện cần sử dụng nhiều phương pháp đánh giá phù hợp với từng nội dung cụ thể. Có thể chia công tác đánh giá chất lượng đào tạo thành 03 phần:

 • Đánh giá chất lượng đào tạo thông qua đánh giá các thành tố quá trình đào tạo

Các thành tố quá trình đào tạo gồm mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, công tác kiểm tra đánh giá…Những phương pháp đánh giá các thành tố này mang tính định tính. Có thể vận dụng cách thức dự giờ chéo, dự giờ thường xuyên hoặc định kỳ tiết dạy của giáo viên để nhà quản lý giáo dục có thể đánh giá khách quan hơn về hoạt động giảng dạy của giáo viên, các giáo viên có thể học hỏi, rút kinh nghiệm giảng dạy cùng nhau. Từ đó, tìm ra được những nguyên nhân những hạn chế, thiếu sót trong chất lượng giảng dạy.

 • Đánh giá chất lượng đào tạo thông qua đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện của học viên được đào tạo tại trường

Chất lượng đào tạo của học viên dựa trên kết quả rèn luyện và học tập trong suốt quá trình đào tạo. Trong đó, kết quả học tập của học viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo

Hiện nay, công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên được đổi mới như sau:

 • Mục tiêu, nội dung kiểm tra đánh giá: Đánh giá tổng kết kết quả học tập của học viên, đánh giá quá trình rèn luyện của học viên, đánh giá vận dụng kiến thức của học viên vào thực tiễn các tình huống nghiệp vụ…, đánh giá sáng tạo của học viên trong quá trình học tập
 • Theo nguyên tắc kiểm tra, đánh giá: Đảm bảo theo đúng mục đích kiểm tra đánh giá, đảm bảo theo đúng mục tiêu môn học, đảm bảo các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá sử dụng có giá trị, độ tin cậy và phân biệt cao, có tác động tích đến người dạy và người học, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả
 • Phân loại câu hỏi thi: Đặt câu hỏi để người học tự đưa ra đánh giá (tự luận) và câu hỏi để người học trả lời khách quan
 • Chất lượng câu hỏi thi đảm bảo thể hiện được: Độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy, độ giá trị

Việc thay đổi tích cực phương pháp kiểm tra, thi đánh giá qua cách thức ra đề có độ phân hóa rõ, đảm bảo đánh giá trình độ người học một cách toàn diện hơn với nhiều dạng câu hỏi và hình thức tổ chức thi đem lại kết quả đánh giá khách quan, trung thực về chất lượng đào tạo. Từ đó người quản lý có đánh giá đúng hơn về thực chất kết quả học tập của học sinh để có những tác động điều chỉnh đến các nhân tố quá trình đào tạo, giải quyết những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học tập và phát huy những nhân tố tích cực để đạt được chất lượng đào tạo tốt hơn.

 • Đánh giá chất lượng đào tạo qua kiểm định chất lượng đào tạo đối với học viên công tác tại các đơn vị, công an địa phương

Thiết kế mẫu điều tra tổng hợp, thể hiện sự phân tích kết quả nào do đào tạo nhà trường, kết quả nào là do người sử dụng, kết quả nào là do phát huy khả năng tiềm ẩn mà những cán bộ chiến sỹ có trình độ trung cấp cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đạt được sau khi tốt nghiệp ra trường đạt được

Tóm lại, đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của chính nhà quản lý, đội ngũ giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra; công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi trình độ về chuyên môn và hiểu biết về quản lý chất lượng đào tạo theo tinh thần xây dựng văn hóa chất lượng nhà trường.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có đủ năng lực phẩm chất đáp ứng tình hình mới và bố trí phù hợp với công tác chuyên môn.

Cán bộ, giáo viên là lực lượng nòng cốt ảnh hưởng đến quá trình đào tạo, quyết định đến chất lượng đào tạo nhà trường. Mỗi con người đều có những ưu điểm riêng biệt, nếu chúng ta có thể khai thác, phát huy những giá trị tiềm ẩn trong chính người cán bộ, giáo viên và đảm bảo sự bố trí đúng nhiệm vụ công tác sẽ phát huy sức mạnh của nguồn nhân lực nhà trường, là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý:

Lực lượng tham gia quản lý gồm nhiều bộ phận khác nhau như Quản lý học viên, Quản lý đào tạo, Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Quản lý đào tạo hệ VLVH. Đối với cán bộ quản lý, cần tập trung nhiều hơn để tuyên truyền, phổ biến về công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng đảm bảo về mặt chính trị, kiến thức đảm bảo chất lượng. Xây dựng đội ngũ quản lý có khả năng đáp ứng yêu cầu hiện tại, từ đó phát hiện, chọn lọc, bồi dưỡng cán bộ quản lý chuyên sâu về mặt chuyên môn. Khuyến khích, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý tự rèn luyện, nâng cao trình độ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn để xây dựng đội ngũ tri thức cán bộ hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảm bảo chất lượng đội ngũ giáo viên:

Các khoa, bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đi nghiên cứu thực tế kèm báo cáo cụ thể. Ngoài việc phân công, khuyến khích các đồng nghiệp trong khoa, bộ và nhà trường giúp đỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tri thức giảng dạy; học tập nâng cao trình độ, năng lực phẩm chất về chính trị, chuyên môn, tri thức để hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, cần tổ chức nghiêm túc hội thi dạy giỏi cấp trường để nhà quản lý đánh giá đúng thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó có những kế hoạch bồi dưỡng, phát triển giáo viên về năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và có những điều chỉnh tích cực để chất lượng giáo viên ngày càng hoàn thiện; Đồng thời, những bài giảng của giáo viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức thực tế và kèm theo ví dụ minh họa, giáo viên đi nghiên cứu thực tế cần có báo cáo cụ thể về những gì gặt hái được, những vấn đề mới cần lưu ý trong quá trình nghiên cứu thực tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để giải quyết vấn đề thực tiễn về nâng cao chất lượng giáo dục góp phần làm phong phú lý luận của Ngành, chất lượng tri thức của đội ngũ giáo viên không ngừng phát triển, thường xuyên tổ chức chất lượng các hội thảo khoa học hay báo cáo chuyên đề là những hoạt động bổ trợ cần thiết để các giáo viên có môi trường thuận lợi hơn trong trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức…Dĩ nhiên, đi kèm với những hoạt động trên là những chính sách hợp lý để khuyến khích giáo viên thực hiện tốt các yêu cầu của những hoạt động đề ra. Với những nỗ lực thật sự, chúng ta sẽ tạo được đội ngũ giáo viên là những “cỗ máy chủ” trực tiếp tạo ra sản phẩm đào tạo chất lượng đúng theo mục tiêu đào tạo.

Bốn là, đảm bảo cơ sở vật chất,trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới

Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường là điều kiện tổ chức đào tạo đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong giáo dục và đào tạo. Đó chính là điều kiện bắt buộc với tư cách là cơ sở hạ tầng, công cụ cần thiết để nhà trường có thể thực hiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo của mình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thuộc quản lý quá trình đào tạo, là một trong những nội dung cơ bản cần xét đến trong nội dung quản lý chất lượng đào tạo.

Nhà trường Trung cấp CSND VI trong thời gian qua đã không ngừng xây dựng, đổi mới, phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy phục vụ cơ bản yêu cầu giáo dục và đào tạo nhà trường. Để chất lượng phục vụ ngày càng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong tình hình mới, công tác hậu cần và công tác chỉ đạo trực tiếp cần phát huy tốt hơn những cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường (nâng cấp sửa chữa để tiện dụng, đảm bảo tiêu chuẩn về khả năng phục vụ, khai thác của công trình), trong tương lai cần cố gắng triển khai xây dựng các khu, phòng chuyên dùng cho tiết dạy thực hành. Đối với mua sắm trang thiết bị dạy học cần kiểm soát chất lượng để giáo viên, cán bộ, học viên nhà trường được sử dụng những trang thiết bị học tập hiện đại, có trình độ kỹ thuật cao và có giá trị sử dụng hiệu quả lâu dài.

Riêng đối với nguồn sách thư viện, là một trong những tài sản giá trị của nhà trường cần có những hướng đi đúng để bổ sung, làm phong phú thêm nguồn vốn tài liệu nghiên cứu cho học viên, cán bộ, giáo viên nhà trường. Xây dựng thư viện trở thành nơi cung cấp nguồn tư liệu hữu ích mà bạn đọc mong muốn tìm đến, nơi có thể đáp ứng được nhu cầu mở rộng tri thức bản thân của bạn đọc.

Chất lượng đào tạo của nhà trường có thể nâng cao và phát huy được văn hóa chất lượng bền vững là nhờ vào cách thức quản lý . Công tác quản lý chất lượng đào tạo đóng vai trò như người dẫn đường để tập thể giáo dục của nhà trường hoạt động đúng theo mục tiêu đào tạo, hoàn thành sứ mệnh giáo dục cao đẹp mà mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi phải có sự tích cực thay đổi, điều chỉnh, tác động toàn diện để có thể đạt được mục tiêu giáo dục trong tình hình mới và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường./.

V.V.H

 Tin cùng chuyên mục