Monday 24/06/2019 4:56pm
Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân VI > Tin tức & Sự kiện > Tin chuyên ngành > Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Các Học Phần, Môn Học Của Trường Trung Cấp CSND VI

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Các Học Phần, Môn Học Của Trường Trung Cấp CSND VI

ĐT: 0986656839

Thượng úy, ThS Hoàng Xuân Trường

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Trung cấp CSND VI

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên là một vấn đề hết sức quan trọng, bởi vì nó là khâu cuối cùng không những đánh giá độ tin cậy kết quả học tập của quá trình dạy và học mà còn có tác dụng điều tiết trở lại hết sức mạnh mẽ đối với quá trình đào tạo. Trường Trung cấp CSND VI đang triển khai việc dạy và học các học phần thuộc các chuyên ngành Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Do đó cần phải có những thay đổi về nội dung, phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá mới có thể đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục, khắc phục được những hạn chế của phương pháp kiểm tra, đánh giá truyền thống trước đây. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp CSND VI rất chú trọng đến công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo các học phần cũng như công tác giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo cho học viên.

Kiểm tra là quá trình xem xét thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ đánh giá thực trạng, khuyến khích các nhân tố tích cực, phát hiện những sai lệch và đưa ra những quyết định điều chỉnh nhằm giúp đối tượng hoàn thành nhiệm vụ và góp phần đưa toàn bộ hệ thống được quản lý tới một trình độ cao hơn.

Đánh giá là một hoạt động nhằm nhận định, xác nhận giá trị thực trạng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc, trình độ sự phát triển những kinh nghiệm được hình thành… ở thời điểm hiện tại đang xét so với mục tiêu hay những chuẩn mực đã được xác lập. Trên cơ sở đó nêu ra những biện pháp uốn nắn, điều chỉnh và giúp đỡ đối tượng hoàn thành nhiệm vụ.

Có một số quan niệm về kết quả học tập. “Kết quả học tập là bằng chứng sự thành công của học sinh/sinh viên về kiến thức, kĩ năng, năng lực, thái độ đã được đặt ra trong mục tiêu giáo dục” (James Madison University, 2003; James O. Nichols, 2002). Một quan niệm khác là “Kết quả học tập là kết quả của một môn học, một chuyên ngành hay của cả một khóa đào tạo.” hay “Kết quả học tập của học viên bao gồm các kiến thức, kĩ năng và thái độ mà họ có được”. Các kiến thức, kĩ năng này được tích lũy từ các môn học khác nhau trong suốt quá trình học được qui định cụ thể trong chương trình đào tạo. Những quan niệm này tuy cách nói khác nhau nhưng tất cả đều cho rằng kết quả học tập là gồm các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có được trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin và những thông tin này sẽ thông báo cho cơ sở đào tạo biết liệu rằng những dịch vụ, hoạt động của cơ sở đào tạo hoặc những thực nghiệm đang được cơ sở đào tạo áp dụng có tác động như mong muốn lên những người tham gia vào những dịch vụ, hoạt động hoặc những thực nghiệm đó hay không. Mặt khác cơ sở đó có tạo ra một sự khác nhau trong đời sống giữa các cá nhân nó phục vụ hay không. Ở bậc trung cấp đơn giản nhất, đánh giá kết quả học tập gồm có 03 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xác định những mục tiêu quan trọng nhất học viên cần đạt được

Giai đoạn 2: Đánh giá học viên thực sự đạt được mục tiêu ở mức độ nào

Giai đoạn 3: Sử dụng kết quả cải tiến đào tạo.

Trong giai đoạn hiện nay, các nhà trường Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ dưới nhiều loại hình đa dạng, bản thân nó đòi hỏi phải có sự hoàn thiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo từ đó góp phần đánh giá một cách khách quan, có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Ở Trường Trung cấp CSND VI phương pháp kiểm tra, đánh giá các học phần, môn học vẫn còn mang tính áp đặt, không khuyến khích sự sáng tạo của học viên. Cách giáo dục và phương pháp kiểm tra, đánh giá truyền thống đang làm cho học viên thiếu năng động, yếu kỹ năng mề, kỹ năng sống, kiến thức thực hành hạn chế làm cho viêc tiếp cận công việc sau khi học viên ra trường kém hòa nhập.

Hiện nay, chủ yếu học viên được đánh giá theo các điểm số như: Kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên, trong đó hầu hết các học phần các Khoa, bộ môn ít chú trọng đến việc kiểm tra thường xuyên cho học viên như kiểm tra miệng, kiểm tra dưới 45 phút mà chỉ chú trọng đến kiểm tra định kỳ từ 45 đến 60 phút, điều này làm hạn chế khả năng tích cực của học viên. Các điểm số này theo học viên đến hết cả khóa học, ảnh hưởng rất nhiều đến việc tốt nghiệp của học viên, cũng như sự phấn đấu của học viên sau này. Ở một mặt nào đó, cách tính điểm này có ưu điểm là làm cho học viên lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sang và có trách nhiệm với việc học tập của mình. Tuy nhiên, ở một góc độ khác quan trọng hơn, áp lực kiểm tra đánh giá làm cho học viên không tìm thấy được sự hứng thú trong việc học, không thấy được động cơ tích cực của việc kiểm tra, đánh giá là chứng tỏ năng lực và cải tiến việc học của mình. Ngoài ra, vai trò của các giáo viên bị xem nhẹ, do đó các giáo viên không nỗ lực và có biện pháp cải tiến chất lượng học tập thực sự cho học viên mà chỉ tập chung cho việc cải tiến các điểm số. Thêm vào đó phương pháp kiểm tra nhằm cải tiến chất lượng học tập của học viên như giải quyết vấn đề trong các bài tâ tập tình huống cụ thể, các bài trình diễn, quan sát không được giáo viên sử dụng.

Phương pháp kiểm tra đánh giá hiện nay rất nghèo nàn và phiến diện. Có nhiều phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên như: quan sát, phỏng vấn/hỏi đáp, dự án và các bài tập, bài kiểm tra, các bài trình diễn, triển lãm/trưng bày, ghi/quay video, thực nghiệm, hồ sơ và sổ theo dõi… Các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan được dung khi cần so sánh, xếp hạng học viên và chỉ kiểm tra được năng lực nhận thức bậc thấp, nếu được sử dụng, cũng nên hạn chế do đây chỉ là một phương pháp kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, hiện nay ở các trường trong hệ thống giáo dục, không riêng gì Trường Trung cấp CSND VI thì vẫn lạm dụng phương pháp kiểm tra này và chúng ta chưa có các nghiên cứu để đánh giá mức độ hiệu quả của các dạng bài kiểm tra này dù dư luận trong chuyên môn cho rằng từ khi áp dụng các kỳ thi với phương pháp trắc nghiệm khách qun, chất lượng của học viên là giảm sút rõ rệt.

Do vậy, việc đánh giá phải được tích hợp và có tương quan với chương trình và việc thực hiện chương trình. Do chương trình và việc thực hiện chương trình của chúng ta thiên về dạy lý thuyết, kiến thức thực tế cũng như thực hành của học viên chưa được các giáo viên chú trọng nên việc kiểm tra đánh giá hiện nay tập trung vào việc kiểm tra năng lực nhận thức bậc thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Từ thực trạng như đã phân tích trên, để góp phần nâng cao công tác kiểm tra, đánh giá kết quả các học phần, môn học tại Trường Trung cấp CSND VI chúng ta cần phải tập trung vào các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, cần chú ý đến mối liên hệ giữa việc thiết kế chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần với việc đánh giá kết quả học tập. Cần minh bạch và công khai chuẩn đầu ra. Không nên quá chú trọng thành tích và cần đánh giá giáo viên bằng cách kiểm tra những học viên của giáo viên đó nắm được những kiến thức gì, làm được những gì sau khi ra trường, vấn đề này cần phải phối hợp với các đơn vị địa phương, các trại giam để khảo sát. Phải xem trọng các vấn đề như thời gian và chất lượng cũng như khối lượng học tập thích hợp với tâm sinh lý của học viên để có kế hoạch giảng dạy và học tập khoa học, hợp lý.

Thứ hai, sử dụng nhiều dạng đánh giá như tự luận, thực tập, trình bày miệng, dự án, làm việc nhóm, phản ánh hay phản biện cũng như các phương pháp đánh giá khác nhau như tự đánh giá và đánh giá của các học viên cùng lớp và chú trọng đến tính giá trị, đáng tin cậy và nhất quán của đánh giá.

Thứ ba, cần có cơ chế và các biện pháp khuyến khích học viên có trách nhiệm với việc học tập của mình, hiểu đầy đủ quy trình học tập và phát huy tính sang tạo, tích cực tham gia vào quá trình học tập tại trường hơn là đối phó như hiện nay.

Thứ tư, cần tập huấn kỹ năng cấu trúc đề, hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá. Đây là một trong những giải pháp cần thiết nhất bởi vì nếu giáo viên ra đề thi phù hợp với đối tượng học viên sẽ phản ánh được năng lực thực tế của học viên. Công tác tập huấn kỹ thuật ra đề tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp… và kỹ thuật xây dựng đề thi, kiểm tra cho giáo viên nên được tiến hành sâu, rộng cho các giáo viên các khoa, bộ môn. Theo chúng tôi, nếu giáo viên có thể xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi tốt, có chất lượng thì kết quả bài kiểm tra sẽ cho thấy sự phân hóa rõ giữa các học viên giỏi, khá, trung bình và yếu.

Thứ năm, cần tập huấn, nâng cao nhận thức năng lực kiểm tra, đánh giá cho cán bộ quản lý, giáo viên. Những đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá cho cán bộ quản lý nên được tổ chức định kỳ và thường xuyên hơn. Những khóa tập huấn này cũng sẽ giúp cho các cán bộ quản lý có kế hoạch theo dõi và điều chỉnh kịp thời cho công tác kiểm tra, đánh giá các học phần, môn học.

Thứ sáu, tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra, đánh giá cho các khoa, bộ môn và quản lý các quá trình kiểm tra, đánh giá học phần, môn học. Việc lập kế hoạch và quy trình kiểm tra, đánh giá cũng như quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hợp lý, khoa học cho từng khoa, bộ môn sẽ giúp cho các giáo viên và các cán bộ quản lý tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Đồng thời, họ cũng có thể theo dõi việc kiểm tra, đánh giá của nhiều khoa, bộ môn cùng một lúc một cách hiệu quả mà không bị chồng chéo giữa học phần này và học phần khác.

Thứ bảy, tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra đánh giá. Đây là giải pháp hữu hiệu để có thể khảo sát một cách nhanh chóng việc đánh giá kết quả học tập của các khoa, bộ môn đối với học viên./.

H.X.TTin cùng chuyên mục